ข่าวสารของ DEPA

04
ก.ย.
351 ครั้ง

“ดีป้า” ร่วมหนุนสร้างคนทางด้านดิจิทัล ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

“ดีป้า” ร่วมหนุนสร้างคนทางด้านดิจิทัล ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

 

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart City

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart City

292 ครั้ง วันที่: 21 กรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศแห่งเมืองเซินเจิ้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศแห่งเมืองเซินเจิ้น

256 ครั้ง วันที่: 19 กรกฎาคม 2560

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดตัวงาน “เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร” (Phuket Lobster Festival 2017)

DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดตัวงาน “เจ้าถิ่นพากินกุ้งมังกร” (Phuket Lobster Festival 2017)

283 ครั้ง วันที่: 19 กรกฎาคม 2560

DEPA ร่วมกับ C Asean Dream Office สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ DATATHON

DEPA ร่วมกับ C Asean Dream Office สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด
จัดโครงการ DATATHON

428 ครั้ง วันที่: 18 กรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดโครงการ Startup Boot Camp ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดโครงการ Startup Boot Camp ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

342 ครั้ง วันที่: 17 กรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันมหามงคล

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันมหามงคล

471 ครั้ง วันที่: 15 กรกฎาคม 2560

DEPA จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี หัวข้อ "Internet of thing : IOT"

DEPA จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี หัวข้อ "Internet of thing : IOT"

310 ครั้ง วันที่: 14 กรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานใหญ่ และสำนักงานฯสาขาภาคอีสานตอนกลาง ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานใหญ่ และสำนักงานฯสาขาภาคอีสานตอนกลาง ได้ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform)

272 ครั้ง วันที่: 13 กรกฎาคม 2560

DEPA ร่วมเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ ภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตร

DEPA ร่วมเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ ภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตร

200 ครั้ง วันที่: 13 กรกฎาคม 2560

DEPA ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย (Thailand Innovation Districts)

DEPA ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย (Thailand Innovation Districts)
 

600 ครั้ง วันที่: 11 กรกฎาคม 2560

DEPA ร่วมจัดนิทรรศการ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร ๒๐๑๗” ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช

DEPA ร่วมจัดนิทรรศการ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร ๒๐๑๗” ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช
 

234 ครั้ง วันที่: 11 กรกฎาคม 2560

DEPA ร่วมกับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "The Strong Eco-System as a Fertile Ground for Innovation at the Country-wide and Regional Level"

DEPA ร่วมกับสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "The Strong Eco-System as a Fertile Ground for Innovation at the Country-wide and Regional Level"
 

290 ครั้ง วันที่: 11 กรกฎาคม 2560