ข่าวสารของ DEPA

04
ก.ย.
351 ครั้ง

“ดีป้า” ร่วมหนุนสร้างคนทางด้านดิจิทัล ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

“ดีป้า” ร่วมหนุนสร้างคนทางด้านดิจิทัล ในโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "โอกาสของนักแอนิเมชันไทย กับการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐ" ในงาน "Thailand Animator Festvial # 4"

ณ Voice Space - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "โอกาสของนักแอนิเมชันไทย กับการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐ" ในงาน "Thailand Animator Festvial # 4"
 

332 ครั้ง วันที่: 10 เมษายน 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Tech Startup Club

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการตกผลึกไอเดียทางธุรกิจด้วยเครื่องมือ Lean Model Canvas
 

334 ครั้ง วันที่: 10 เมษายน 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าหารือร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้ารับการอบรมการใช้งาน Platform Thaitoptop และ Thtourism

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 ได้เข้าหารือร่วมกับหน่วยงานการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม สนามกอล์ฟ รถรับส่ง และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัด เข้ารับการอบรมการใช้งาน Platform Thaitoptop และ Thtourism ซึ่งจะมีการจัดงานที่พัทยา วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560
 

411 ครั้ง วันที่: 7 เมษายน 2560

สำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Entrepreneur Total Digital Services)

สำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม จัดงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Entrepreneur Total Digital Services) พร้อมเปิดตัวระบบ Channel Management System ( CMS) และแอปพลิเคชั่น THAILAND I Love U ประเดิมสร้างคนพันธุ์ดิจิทัล 4,400 ราย จากเป้าหมาย 5 แสนรายใน 20 ปี สู่ "ดิจิทัล คอมมิวนิตี้"
 

763 ครั้ง วันที่: 5 เมษายน 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สาขาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าจัดกิจกรรม Tech Startup Club

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าจัดกิจกรรม Tech Startup Club ในกิจกรรม Business Canvas
 

334 ครั้ง วันที่: 5 เมษายน 2560

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ประชุมหารือเบื้องต้นกับ VISA International (Thailand) Ltd. ในแนวทางการจัดทำบัตรท่องเที่ยวภูเก็ต

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ประชุมหารือเบื้องต้นกับ VISA International (Thailand) Ltd. ในแนวทางการจัดทำบัตรท่องเที่ยวภูเก็ต หรือ Phuket Tourist Card เป็นการส่งเสริมธุรกิจทุกภาคส่วน และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 

276 ครั้ง วันที่: 5 เมษายน 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา SMEs Smart Online

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา SMEs Smart Online ขยายตลาด E commerce ด้วย Alibaba และ Line@ ณ One Stop Service Software and Digital Content Center @Promenada Resort Mall Chiang Mai
 

335 ครั้ง วันที่: 5 เมษายน 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเข้าใช้งาน Platform Thaitotop และ Thtourism

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเข้าใช้งาน Platform Thaitotop และ Thtourism
 

364 ครั้ง วันที่: 4 เมษายน 2560

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทีมผลิตสารคดีของสำนักงาน กสทช.

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทีมผลิตสารคดีของสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในโครงการ Phuket Smart City
 

236 ครั้ง วันที่: 4 เมษายน 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ หน่วยงานหลักของจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี , ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" เปิดเวทีเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์
 

390 ครั้ง วันที่: 4 เมษายน 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และจังหวัดเชียงรายจัดงานสัมมนาโครงการ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) และจังหวัดเชียงรายจัดงานสัมมนาโครงการ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ สนับสนุนและยกศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 

307 ครั้ง วันที่: 4 เมษายน 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานสัมมนาและส่งโครงการ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) และจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานสัมมนาและส่งโครงการ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ สนับสนุนและยกศักยภาพ
 

363 ครั้ง วันที่: 31 มีนาคม 2560