ข่าวสารของ DEPA

06
ก.พ.
120 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

เทป รายการ ตอบโจทย์SME โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้สัมภาษณ์เรื่อง ดีป้าเร่งปั้นสตาร์ทอัพคิดไอเดียช่วยเกษตรไทยเชื่อมการค้าโลก

เทป รายการ ตอบโจทย์SME โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้สัมภาษณ์เรื่อง ดีป้าเร่งปั้นสตาร์ทอัพคิดไอเดียช่วยเกษตรไทยเชื่อมการค้าโลก
 

472 ครั้ง วันที่: 5 พฤษภาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแถลงข่าว "ดีป้าขยายช่องทางทุนสู่ดิจิทัล4.0"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริมและฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดงานแถลงข่าว "ดีป้าขยายช่องทางทุนสู่ดิจิทัล4.0" ณ ห้อง 212 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ กล่าวเปิดงาน
 

662 ครั้ง วันที่: 4 พฤษภาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation โดยดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลีเกิลไดรฟ์ จำกัด และหนึ่งในทีมผู้พัฒนา iTAX มาถ่ายทอดความรู้
 

622 ครั้ง วันที่: 4 พฤษภาคม 2560
Asian Animation Summit 2017

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017”

DEPA ร่วมกับ DITP ขอเชิญผู้ประกอบการ Animation และ Digital Content ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017” เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าร่วม Asian Animation Summit 2017 ภายใต้การสนับสนุน DEPA และ DITP ซึ่งงาน Asian Animation Summit เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเกิดการสร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงจากผลงานไทยสู่เวทีระดับนานาชาติได้ 

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมปี 2016 ได้ที่ www.asiananimationsummit.com และปี 2017 

1,048 ครั้ง วันที่: 4 พฤษภาคม 2560
Smart MICE Thailand 2017

เชิญร่วมงาน Smart MICE Thailand 2017 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Meeting Convention and Exhibition Industry หรือ MICE) เพื่อยกระดับสู่ Smart MICE ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 
 

1,364 ครั้ง วันที่: 4 พฤษภาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง "พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"

สำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง "พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 

676 ครั้ง วันที่: 3 พฤษภาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดสกลนครก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development bank) นายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ ผู้อำนวยการอาวุโส จัดการเสวนา เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดสกลนครก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 " กองทุน SMART SMEs บัญชีเดียว และ สินเชื่อ Transformation Loan เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย "
 

525 ครั้ง วันที่: 3 พฤษภาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME ภาคใต้ ก้าวเข้าสู่ ยุค Thailand 4.0"
 

524 ครั้ง วันที่: 3 พฤษภาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานเสวนา "IoT for Smart Home เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร จัดงานเสวนา "IoT for Smart Home เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต" มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 

567 ครั้ง วันที่: 3 พฤษภาคม 2560

ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อความงาม มาขอรับคำปรึกษาที่คลินิกซอฟต์แวร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 1 พฤษาภาคม 2560  มีผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อความงาม มาขอรับคำปรึกษาที่คลินิกซอฟต์แวร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ เรื่องการตลาด Online ทั้ง Fanpage, Line@ และ Alibaba
 

558 ครั้ง วันที่: 3 พฤษภาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ได้จัดกิจกรรม Level Up Camp

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ได้จัดกิจกรรม Level Up Camp ณ โรงแรมอมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย ในโครงการ Digital Startup เพื่อพัฒนาผลงาน และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานในระดับสากลต่อไป
 

566 ครั้ง วันที่: 3 พฤษภาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2560"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยฝ่ายมาตรการส่งเสริมเข้าร่วมงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2560" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต
 

463 ครั้ง วันที่: 3 พฤษภาคม 2560