ข่าวสารของ DEPA

06
ก.พ.
269 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

24
พ.ค.
600 ครั้ง

นายประชา อัศวธีระ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต ได้เข้าร่วมในงานเมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน ๑

นายประชา อัศวธีระ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต ได้เข้าร่วมในงานเมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน ๑ (Smart City for Aging Tourism in Upper North ๑ Thailand)” 
 

24
พ.ค.
569 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Tech Startup Club

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในกิจกรรม Business Model Innovation โดยคุณชลทิศ เขื่อนแก้ว CTO จาก aBorrow เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

24
พ.ค.
500 ครั้ง

นายประชา อัศวธีระ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ตให้การต้อนรับ คณะจาก สถาบันบัณทิตพัฒนบริการศาสตร์ และบุคลากรจากการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายประชา อัศวธีระ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ตให้การต้อนรับ คณะจาก สถาบันบัณทิตพัฒนบริการศาสตร์ และบุคลากรจากการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมรับฟังบรรยาย Phuket Smart City

23
พ.ค.
444 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน 

23
พ.ค.
376 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายมีธรรม ณ ระนอง เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี งานครบรอบ ๕๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายมีธรรม ณ ระนอง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกลาง เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี งานครบรอบ ๕๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

23
พ.ค.
493 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry

 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ (DEPA) โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการอบรมและสอบมาตรฐาน MTA หลักสูตร Software Development Fundamentals 
 

22
พ.ค.
498 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Autodesk จัดตั้ง "ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ"

จับมือจัดตั้งศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ “Smart City Design Center” โดยความร่วมมือของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท Autodesk ผู้นำด้านเทคโนโลยีออกแบบ 3 มิติ ด้วยการสนับสนุน Software ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยของ Autodesk เข้ามาให้ความรู้สำหรับคนในพื้นที่และสามารถสนับสนุนให้เชียงใหม่ไปสู่ Smart City ได้ในอนาคต

20
พ.ค.
657 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ (DEPA) จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไทยมีความรู้ความสามารถในระดับสากลและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

20
พ.ค.
725 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AR for Developer

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AR for Developerให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ

19
พ.ค.
1,640 ครั้ง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปักหมุด “DEPA” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตั้งเป้า 20 ปี มี digital entrepreneur 500,000 ราย แก้โจทย์ประเทศได้ เห็นผลใช้ได้จริง

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0 หลายภาคส่วน ได้มีการปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ หลายโครงการขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ได้ให้การสนับสนุน การพัฒนาและวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในทุกมิติ ในแนวทางการรวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม