ข่าวสารของ DEPA

14
ธ.ค.
190 ครั้ง

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ โรงแรมโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย
05
เม.ย.
832 ครั้ง

สำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Entrepreneur Total Digital Services)

สำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม จัดงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Entrepreneur Total Digital Services) พร้อมเปิดตัวระบบ Channel Management System ( CMS) และแอปพลิเคชั่น THAILAND I Love U ประเดิมสร้างคนพันธุ์ดิจิทัล 4,400 ราย จากเป้าหมาย 5 แสนรายใน 20 ปี สู่ "ดิจิทัล คอมมิวนิตี้"
 

05
เม.ย.
383 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สาขาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าจัดกิจกรรม Tech Startup Club

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าจัดกิจกรรม Tech Startup Club ในกิจกรรม Business Canvas
 

05
เม.ย.
341 ครั้ง

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ประชุมหารือเบื้องต้นกับ VISA International (Thailand) Ltd. ในแนวทางการจัดทำบัตรท่องเที่ยวภูเก็ต

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ประชุมหารือเบื้องต้นกับ VISA International (Thailand) Ltd. ในแนวทางการจัดทำบัตรท่องเที่ยวภูเก็ต หรือ Phuket Tourist Card เป็นการส่งเสริมธุรกิจทุกภาคส่วน และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 

05
เม.ย.
416 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา SMEs Smart Online

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา SMEs Smart Online ขยายตลาด E commerce ด้วย Alibaba และ Line@ ณ One Stop Service Software and Digital Content Center @Promenada Resort Mall Chiang Mai
 

04
เม.ย.
417 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเข้าใช้งาน Platform Thaitotop และ Thtourism

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเข้าใช้งาน Platform Thaitotop และ Thtourism
 

04
เม.ย.
293 ครั้ง

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทีมผลิตสารคดีของสำนักงาน กสทช.

ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทีมผลิตสารคดีของสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในโครงการ Phuket Smart City
 

04
เม.ย.
444 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ หน่วยงานหลักของจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี , ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" เปิดเวทีเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์
 

04
เม.ย.
372 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และจังหวัดเชียงรายจัดงานสัมมนาโครงการ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) และจังหวัดเชียงรายจัดงานสัมมนาโครงการ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ สนับสนุนและยกศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 

31
มี.ค.
409 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานสัมมนาและส่งโครงการ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) และจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานสัมมนาและส่งโครงการ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” เพื่อเป็นแหล่งทุนในการประกอบธุรกิจ สนับสนุนและยกศักยภาพ
 

31
มี.ค.
572 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม OSSC FORUM ในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์ในประเทศจีนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตราการส่งเสริมได้จัดกิจกรรม OSSC FORUM ในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์ในประเทศจีนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชมพูนุช อติพรพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิทัลและการขาย เป็นวิทยากรให้ความรู้