ข่าวสารของ DEPA

06
ก.พ.
268 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

21
เม.ย.
806 ครั้ง

ดีป้า มุ่งสานต่อโครงการ Digital Startup พร้อมเดินหน้าคัดเลือกผู้ชนะ 10 ทีม สุดท้ายฝึกงานต่างประเทศ

การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล หรือ Digital Startup นับว่าเป็นกระแสที่มาแรงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดเป็นสินค้าและบริการบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมผสมผสานเข้ากับการทำธุรกิจ  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนช่วยสร้างกำลังคนทางด้านดิจิทัลรุ่นใหม่จำนวนมากที่จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 

21
เม.ย.
542 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายมีธรรม ณ ระนอง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง " Digital startup โครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายมีธรรม ณ ระนอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฎิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง " Digital startup โครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม” ณ. Rise Academy อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 22
 

20
เม.ย.
468 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย" ณ โรงแรมบุษน้ำทอง จ.ลำปาง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย" และ "มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ" โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน
 

20
เม.ย.
501 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Startup Adventure

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Startup Adventure โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม
 

20
เม.ย.
462 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายมาตรการส่งเสริม โดยคุณศุภธัช มาลยาภรณ์ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยคุณกิตติวัชร์ เกษมใส และคุณศุภรา เชื้อไทย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดอ่างทอง จัดการเสวนา เรื่อง "การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 4.0 ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย" และ "มาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ"
 

19
เม.ย.
523 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม
 

19
เม.ย.
438 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Digital Transformation

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Digital Transformation โดยคุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล  ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม
 

19
เม.ย.
607 ครั้ง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประเด็น " สตาร์ทอัพพันธ์ดิจิทัล รับไทยแลนด์ 4.0"

เทปรายการ Thailand Today โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประเด็น " สตาร์ทอัพพันธ์ดิจิทัล รับไทยแลนด์ 4.0" (ภาคภาษาอังกฤษ) 

18
เม.ย.
895 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญร่วมงานการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากลในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ จังหวัดตราด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญร่วมงานการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากลในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ จังหวัดตราด
 

18
เม.ย.
748 ครั้ง

เชิญชวนเข้าร่วมงาน EU Business Avenues in South East Asia (Free Business Matching) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560

"Free Business Matching"
เชิญชวนเข้าร่วมงาน EU Business Avenues in South East Asia จัดขึ้นในประเทศไทยช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดขึ้น ณ โรงแรม InterContinental Bangkok ห้อง Pinnacle hall โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมี European Companies 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจ SMEs ในกิจกรรม Business mission week ผู้เข้าชมธุรกิจที่ลงทะเบียนจะสามารถขอรับการประชุมทางธุรกิจได้ฟรีกับ บริษัท ในยุโรป Business Matching จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมการประชุมแบบตัวต่อตัวล่วงหน้าและหาคู่ค้าและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอของ บริษัท ในยุโรปที่เข้าร่วมโครงการในสิงคโปร์และประเทศไทย