ข่าวสารของ DEPA

06
ก.พ.
251 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

25
มี.ค.
859 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสำนักงานสาขาภูเก็ต จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 4 ภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับสำนักงานสาขาภูเก็ต จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 4 (คัดเลือก 40 ทีม) ภาคใต้ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายแล้วสำหรับการคัดเลือกในรอบนี้
 

24
มี.ค.
385 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทัศนศึกษาดูงาน ณ Phuket Innovation Park

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรรัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทัศนศึกษาดูงาน ณ Phuket Innovation Park ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและรายวิชาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

24
มี.ค.
858 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมงาน GovChannel Roadshow 2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมงาน GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ
 

23
มี.ค.
551 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต จัดอบรม Entrepreneurship ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Smart Growth)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต จัดอบรม Entrepreneurship  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Smart Growth) เพื่อพัฒนาคนให้มีสมรรถนะและคิดอย่างสร้างสรรค์
 

23
มี.ค.
680 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่เปิดแคมเปญ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) จัดงานใหญ่เปิดแคมเปญ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” โดย นายกฤษณ์ ธนาวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน
 

23
มี.ค.
539 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC) ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากประเทศศรีลังกา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริมร่วมกับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC) ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Internation Program in Management 
 

23
มี.ค.
529 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่เปิดแคมเปญ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development Bank ) จัดงานใหญ่เปิดแคมเปญ “สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธาน
 

23
มี.ค.
1,299 ครั้ง
พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

งานสัมมนาเรื่อง "พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"

ด้วยสำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง "พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับกระบวนการผลิตพัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
ให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์เข้าใจถึง การให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง 

23
มี.ค.
604 ครั้ง

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเข้าร่วมงาน International Tourism Borse หรือ (ITB) 2017 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 เข้าร่วมงาน International Tourism Borse หรือ (ITB) 2017 ครั้งที่ 51 จัดขึ้น ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

23
มี.ค.
1,068 ครั้ง

รมว.ดีอี แถลงองค์กรนานาชาติ ฯ ลุยเดินหน้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2017 พร้อมเผยนโยบายส่งเสริมธุรกิจ SMEs-Startups ในรูปแบบ Regulatory Sandbox

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Event Space ชั้น 4 Glowfish Offices and Meeting Space เซ็นเตอร์พ้อยท์ สยามสแควร์ ได้มีการแถลงข่าวผลการเข้าร่วมประชุม Global Entrepreneurship Congress (GEC2017) ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และแนวทางความร่วมมือด้านดิจิทัลกับประเทศต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าการเตรียมการจัดงาน Digital Thailand Big Bang นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) และนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)