สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ หน่วยงานหลักของจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"

วันที่: 04/04/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี , ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" เปิดเวทีเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ พร้อมแนวคิดพลิกอัพธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีชื่อเสียงและมีความพร้อมทั้งด้านภาคการเกษตร ภาคบริการ และอุตสาหกรรมที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง หากมีการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้การคุ้มครองจากการทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ก็จะช่วยให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยมีนายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธาน และนายมีธรรม ณ ระนอง รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ นายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี รักษาการผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริม และ นายธวัชชัยโครตวงษ์ ผู้จัดการสาขาขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ สำนักงานได้ออกบูธคลินิกให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ ในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับความสนใจจากภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดเป็นอย่างมาก ณ ห้องลาวเสี่ยงเทียน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: