สำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Entrepreneur Total Digital Services)

วันที่: 05/04/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 – สำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม จัดงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Entrepreneur Total Digital Services) พร้อมเปิดตัวระบบ Channel Management System ( CMS) และแอปพลิเคชั่น THAILAND I Love U ประเดิมสร้างคนพันธุ์ดิจิทัล 4,400 ราย จากเป้าหมาย 5 แสนรายใน 20 ปี สู่ "ดิจิทัล คอมมิวนิตี้" ภายในงานมึการจัดสัมมนาหัวข้อ "การผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในยุคการแข่งขันเศรษฐกิจดิจิทัล" โดยได้รับเกียรติจากผู้พัฒนาระบบ วิทยากรอาสา ตัวแทนผู้ประกอบการจาก จ.ภูเก็ต รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายมาตราการส่งเสริมเข้าร่วมสัมมนา
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: