สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Digital Transformation

วันที่: 19/04/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Digital Transformation โดยคุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ DEPA สาขาเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม และคุณชลทิศ เขื่อนแก้ว CTO บริษัท เอบอร์โรว์ จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อม Workshop เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: