สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ "สินเชื่อ SMEs Transformation Lone กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ Thailand 4.0”

วันที่: 24/04/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริมโดยนายศุภธัช มาลยาภรณ์ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยนายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง เปิดตัวแคมเปญ "สินเชื่อ SMEs Transformation Lone กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ Thailand 4.0” โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานโดยมุ่งเน้นสานต่อนโยบายรัฐด้านส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และสร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐานสากล SMEs Thailand 4.0 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: