สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าร่วมการสัมมนา "เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตาม พรบ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556"

วันที่: 26/04/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยตัวแทนฝ่ายมาตรการส่งเสริมได้เข้าร่วมการสัมมนา "เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตาม พรบ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556" ณ ร.ร. โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง ค่ะ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: