สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2560"

วันที่: 03/05/2560 | ส่วนกลาง

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยฝ่ายมาตรการส่งเสริมเข้าร่วมงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2560" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: