ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อความงาม มาขอรับคำปรึกษาที่คลินิกซอฟต์แวร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่

วันที่: 03/05/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 1 พฤษาภาคม 2560  มีผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อความงาม มาขอรับคำปรึกษาที่คลินิกซอฟต์แวร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ เรื่องการตลาด Online ทั้ง Fanpage, Line@ และ Alibaba ซึ่งหมอซอตฟ์แวร์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพ การตกแต่งรูปภาพ การเขียน Content ฯลฯ และในส่วนของ packaging ได้ส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: