สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดสกลนครก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่: 03/05/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development bank) นายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ ผู้อำนวยการอาวุโส จัดการเสวนา เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดสกลนครก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 " กองทุน SMART SMEs บัญชีเดียว และ สินเชื่อ Transformation Loan เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย " มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสิทธิประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกิจการโดยมี นายนพดล จารุพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน มีผู้ประกอบการในจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมรับฟังการเสวนา ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ จ.สกลนคร
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: