สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"

วันที่: 08/05/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม จัดกิจกรรมสัมมนา "พลิก Up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ กล่าวเปิดงาน ช่วงเช้าของงานได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความรู้ในหัวข้อ นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ส่วนช่วงบ่ายมีกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ ปรับจูนแนวคิด ต่อติด Thailand 4.0 โดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย ต่อด้วยการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ ถอดบทเรียน เปิดมุมคิดพลิกธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: