การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องขายออนไลน์สินค้าหัตถกรรมในโครงการพัฒนาความรู้ด้าน Digital Marketing

วันที่: 08/05/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560  - วันนี้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องขายออนไลน์สินค้าหัตถกรรมในโครงการพัฒนาความรู้ด้าน Digital Marketing สำหรับกลุ่มคลัสเตอร์หัตถกรรมบ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องอบรม สำนักงานส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 มีสมาชิกผู้ประกอบการกลุ่มบ้านถวายเข้าอบรมกว่า 30 คนค่ะ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: