ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ พร้อมทั้ง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จัดโครงการ " ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan "

วันที่: 19/05/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยนายศราวุธ เลาหวิสุทธิ์ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development bank) โดยนายกัณตพนธ์ แก้วมณี ผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้ง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยนายนิธิศ มนูญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. จัดโครงการ " ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan " ผลักดันผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีผู้ว่าราชการ นายไพศาล วิมลรัตน์ เป็นประธานในการเสวนาครั้งนี้เชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่จ.น่านและใกล้เคียงเข้าร่วมฟังการเสวนา รวมทั้งแถลงผลการอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ 2 รายแรก คือ บ.ชพพูภูคา จก. ผู้ผลิตเครื่องเงิน และ หจก.น่านดูโอ คอฟฟี่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่าน และสามารถช่วยให้เกิดงานทั้งด้านหัตถศิลป์หัตถกรรมเครื่องเงินและการกระจายสินค้าด้านการเกษตรพื้นถิ่นของชาว จ.น่าน รวมสินเชื่อที่อนุมัติไปทั้งหมด 13 ล้านบาท โดยใช้ บสย.ค้ำประกัน ทั้งนี้ในงานในมีการให้ความรู้ด้านการใช้ซอฟท์แวร์ดิจิทัลในการบริหารงาน การใช้โปรแกรมบัญชีและภาษี ให้รายละเอียดด้านการให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อ ณ.โรงแรมดิอิมเพรส จ.น่าน
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: