กิจกรรม Tech Startup Club By depa

วันที่: 30/05/2560 | ส่วนกลาง

จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรม Tech Startup Club  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ร่วมกับวิทยาลัยต่าง ๆ   ครั้งนี้จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมกิจกรรมเปิดโลกสตาร์ทอัพ (Startup Adventure) โดยคุณชรภัทร สันติมากร จาก Bangkok Venture เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อม Workshop เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
สามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรม Digital Startup  ได้ที่ www.digistartup.net
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: