กิจกรรม OSSC JOURNEY ครั้งที่ 2 จัดโดย depa

วันที่: 26/06/2560 | ส่วนกลาง

       21 มิถุนายน 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้จัดกิจกรรม OSSC JOURNEY ครั้งที่ 2  หัวข้อ  "ครบเครื่องเรื่องเกษตรดิจิทัล Thailand 4.0" ณ ห้องฉัตรทันต์ โรงแรม Pullman Khon  Kaen Raja Orchid อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โดยมีวิทยากร ให้ความรู้ด้านเกษตรดิจิทัล นำโดย
- คุณอานนท์ หม้อสุวรรณ    ผู้จัดการ บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด
- คุณประวีณ โพธิ์ทัง      เกษตรกรต้นแบบในโครงการ Young Smart Farmer

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: