depa ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการงาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 26/06/2560 | ส่วนกลาง

          23 มิถุนายน 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาการ รองนายกรัฐมนตรี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมโดม 360 องศา และ โครงการ Northern Thailand Heritage รับชม Application Hiscovery : Discover History of Thailand

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: