depa ร่วมเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ ภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตร

วันที่: 13/07/2560 | ส่วนกลาง

          นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมการประชุมคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่ และร่วมเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเชิงดิจิทัลในภาคสังคมสูงอายุ ภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตร
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: