ผู้บริหาร depa เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “ โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0 ” จัดโดย ATSI

วันที่: 24/08/2560 | ส่วนกลาง
      24 สิงหาคม 2560 - นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “ โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0 ” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)  บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งภายในงานมีคุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคม ATSI กล่าวเปิดงานและขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ให้การสนับสนุนการจัดงานรวมทั้งให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2017 ด้วย

       ปิดท้ายการบรรยาย รองผู้อำนวยการ นายฉัตรชัย ยังกล่าวฝากประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2017 โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: