depa จัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการห้องพัก www.thaitotop.com และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบ B2B www.thtourism.com

วันที่: 30/08/2560 | ส่วนกลาง
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมนุม จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานการบริหารจัดการห้องพัก www.thaitotop.com และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบ B2B www.thtourism.com ที่โรงแรมบียอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: