รัฐมนตรีดีอี พร้อม ผอ.ดีป้า และคณะผู้บริหารหารือนิคมอุตสาหกรรม

วันที่: 04/09/2560 | ส่วนกลาง

          4 กันยายน 2560 - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เดินทางเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับ   
             คณะผู้บริหารได้ร่วมหารือประเด็นต่าง ๆ  ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของกระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ แนวทางการยกระดับบุคลากรดิจิทัลในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร การผลักดันการยกระดับ อุตสาหกรรม การส่งเสริมโครงการ Smart City และการส่งเสริมโครงการ Digital Park 
           ในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารเดินทางเข้าประชุม ณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการพัฒนา Digital Professional Skill เพื่อต่อยอดการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: