สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมหารือแนวทางแก้ไขการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานภาครัฐ ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันที่: 08/09/2560 | ส่วนกลาง

8  กันยายน 2560 –  นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมหารือแนวทางแก้ไขการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานภาครัฐ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัท คิงซอฟ ออฟฟิต ซอฟต์แวร์ จำกัด ที่เสนอบริจาคโปรแกรมสำนักงานให้กับหน่วยงานทางการศึกษาฟรี เพื่อสนับสนุนภาคการศึกษาผลักดันสู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ท่านรอง ฯ ฉัตรชัย ได้ประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2017 ต่อที่ประชุมและได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: