ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และร่วมเข้างานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก

วันที่: 21/09/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และร่วมเข้างานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก
 
 
งาน “Manufacturing Solutions Expo 2017” ในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม  2560 ที่ Singapore Expo ประเทศสิงคโปร์
 

  1. บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด
  2. บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด
  3. บริษัท อินลิเนียส์ จำกัด
  4. บริษัท อิทธิฤษธิ์ เทคโนโลยี จำกัด

 
สำรอง

  1. บริษัท ไอทีอี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
  2. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น
  3. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
  4. บริษัท จิซทิกซ์ จำกัด

 
 
งาน งาน “Food, Hotel and Tourism BALI 2018” ในวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561 ที่ BALI Nusa Due convention Centre บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
 
1. บริษัท โคแมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท สมาร์ทไฟน์เดอร์ จำกัด
3. บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
4. บริษัท ฟิชชั่น ซอฟต์ จำกัด
 
สำรอง
1. บจก. ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: