ทีมสมาร์ทซิตี้ ดีป้า จับมือตำรวจ และ เมืองเชียงใหม่ ต่อยอดความร่วมมือ

วันที่: 07/10/2560 | ส่วนกลาง

           6 ตุลาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม เข้าพบพลตำรวจตรี พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 5 และนายทัศนัย บูรณปกรณ์ นายกเทศบาลมหานครเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือเรื่อง Smart City และโครงการอ่านป้ายทะเบียนและอัตลักษณ์รถด้วย CCTV Analytics ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยการหารือครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือโครงการ Smart City เพื่อให้เป็นรูปธรรมตามบทบาทภารกิจของ DEPA
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: