depa ผลักดันผลงานด้าน Innovative content ของประเทศเข้าร่วมแสดงใน Digital Content Expo 2017 (DC Expo)

วันที่: 27/10/2560 | ส่วนกลาง

                     Digital Content Expo 2017  (DC Expo) เป็นงานที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐบาล METI และ หน่วยงานภาคเอกชนโดยสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ DCAJ (Digital Content Association, Japan)  ภายในงาน DC Expo 2017 จะประกอบไปด้วย การจับคู่ทางธุรกิจ, การอบรมสัมนา และ งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเสนอคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็น เกม, แอนิเมชั่น หรือเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะนำมาใช้ในการนำเสนอ คอนเทนต์ให้มีความแปลกใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคอนเทนต์ ผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์ที่ประเทศไทยได้นำเสนอในงาน DC Expo 2017 ในครั้งนี้ได้แก่
1.ผลงาน VR Sphere จากบริษัท Exzy Studio จำกัด
2. Virtual tour of Cultural sites from 3D scanning จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา IDD CDT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. HOME SWEET HOME จาก บริษัท YGGDRAZIL GROUP จำกัด
4. Virtual showroom(VR, AR, MR)จาก บริษัท Cyberrex Design จำกัด
                   และในวันที่ 27 ตุลาคม 2560- Mr. Kensuke Ichihara, Senior Executive Director พร้อมคณะของ Digital Content Association of Japan (DCAJ) ในฐานะผู้จัดงานได้แสดงความขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA และคณะผู้ประกอบการไทย ที่เข้าร่วมงาน Digital Content Expo 2017 (DC Expo) ในครั้งนี้ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวนโยบายการสนับสนุนโดย DCAJ เป็นสมาคมที่สนับสนุนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น การวิจัย Imagine Technology การสนับสนุนด้านการตลาด Business Matching Event เป็นต้น รวมถึง DCAJ เป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนลียีดิจิทัลเข้าร่วมงาน Siggraph Asia 2017 ที่จะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนา ประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วย DCAJ ได้เล่าถึงตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่ากว่า 3-5 หมื่นล้านเยน ซึ่งเป็นมูลค่าตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก โดยมีการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่น จะให้การสนับสนุนพื้นที่ในการแสดงผลงานใน Event เป็นส่วนใหญ่ แต่จะไม่มีการสนับสนุนด้าน Tax Insensitive ให้กับผู้ประกอบการ ในครั้งนี้ นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ได้เล่าถึงบทบาทของ DEPA  ว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุสการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการต่าง ๆ โดยในส่วนหนึ่งของการตลาด จะมีการสนับสนุนด้านการแสดงผลงานของอุตสาหกรรมดิจิทัล ใน Event ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้ได้พบปะและสร้างเครือข่ายเพื่อขยายตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้น หากโอกาสต่อไปประเทศไทยจัดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และเทคโนโลยีดิจิทัล DEPA จะเป็นแจ้งให้ DCAJ ทราบและสร้างความร่วมมือต่อไป
                    งาน DC Expo 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560  ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มิไรกัน ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น  จึงถือเป็นการเปิดโอกาสในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างการรับรู้ในศักยภาพของผู้ประกอบการไทยด้าน Digital Content และเกิดความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการและผู้นักลงทุนต่างชาติในการร่วมลงทุนในอนาคต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: