depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง

วันที่: 22/11/2560 | ภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนามไอ-โมบาย โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “เริ่มต้นธุรกิจโดยการใช้ซอฟต์แวร์อย่างไรให้มีเงิน 100 ล้าน”โดย คุณธิติวัฒน์ ธรรมวิทย์เมธี รองประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ คุณผาวรินทร์ จรัสบวรพันธ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และคุณพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ประธานชมรมโรงแรมและที่พักจังหวัดบุรีรัมย์ และในช่วงบ่ายมีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ SMEsเข้าร่วมกว่า 108 คน และมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าฟัง 88 คน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: