รมว.ดีอี เยี่ยมราชการ – พร้อมรับฟังหน่วยงานในสังกัด แนะเชื่อมั่นการทำงาน ด้านดีป้าโชว์แอป “See Thru Thailand” ชี้สร้างรายได้กลับท้องถิ่น

วันที่: 06/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ศาลากลางจันทบุรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอี นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี และคณะผู้บริหารจากกระทรวงดีอี เดินทางตรวจราชการและรับฟังการดำเนินงาน จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ซึ่งได้นำเสนอผลการดำเนินงาน แอปพลิเคชัน “See Thru Thailand” หรือแหล่งรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย สะดวกต่อการให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยี AR, รีวิวของดีของเด็ดประจำจังหวัดต่าง ๆ ขณะนี้นำร่องไปแล้ว 10 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี, ตราด, เชียงใหม่, ลำปาง, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, เพชรบุรี กาญจนบุรี, ตรัง และพังงา และคาดว่าในปีนี้จะแล้วเสร็จ และสร้างรายได้กลับเข้าสู่ท้องถิ่น

           ด้าน ดร.พิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชันนี้เมื่อแล้วเสร็จ ควรมอบลิขสิทธิ์ให้ใครเป็นคนดูแลต่อเพราะdepa ทำหน้าที่เป็นผู้ให้และควรจะให้ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันดูแลเพื่อนำมาบูรณาการและแตกยอดต่อไป และขณะนี้ก็ควรให้เขาเข้ามาร่วมด้วยจะได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง    

     “ปีนี้เราพูดถึง big data, digital Thailand ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแอปพลิเคชันดี ๆ และขอให้ทุกหน่วยงานเชื่อมั่นว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะไม่เชื่อมั่นมันก็จะเทาๆคลุมเครือแบบเดิม เพราะตอนนี้ประเทศต้องการการพัฒนาจริง ๆ ถ้าทำงานแบบเดิมผลก็เป็นแบบเดิม”รมว.ดีอีกล่าวทิ้งท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: