depa จับมือกับ มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี พัฒนา Smart City ขอนแก่น

วันที่: 08/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือdepa ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย kisti ประเทศเกาหลี ในการสนับสนุนนักวิจัยพัฒนา digital Skill + IOT + Ai เพื่อใช้ใน Smart City ขอนแก่น พร้อมเชื่อมต่อสู่การปฏิบัติจริง เชื่อมโยง Business Matching ระหว่างนักพัฒนาไทยและนักพัฒนาเกาหลี ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.kisti.re.kr/eng/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: