สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 3 (คัดเลือก 100 ทีม) ภาคใต้

วันที่: 02/02/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 2 ก.พ. 60  ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 จัดกิจกรรม Digital Startup คัดเลือกผลงานรอบ 3 (คัดเลือก 100 ทีม) ภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมีธรรม ณ ระนอง ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มาร่วมเปิดกิจกรรม ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว และมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการ และคุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง ฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: