การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Khonkaen Smart City)

วันที่: 06/03/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 6 มี.ค. 60 การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Khonkaen Smart City) ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่งและพร้อมเพียง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทำหน้าที่เป็นแกนหลักสำคัญ เพื่อร่วมกับจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนให้เกิด smart city ต้นแบบของภูมิภาค จากการประชุมได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เห็นจุดร่วมในแนวทางการทำงานขับเคลื่อนอย่างชัดเจน ตั้งเป้าหมายร่วมกันหลังเทศกาลสงกรานต์จะเข้าพบเพื่อนำเสนอแผนงานต่อท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับร่างแผน Khonkaen Smart City ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.khonkaen.go.th
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: