สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้การต้อนรับ ผู้บริหารไปรษณีย์ไทย ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่: 13/03/2560 | ส่วนกลาง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ให้การต้อนรับ นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย (จำกัด) (ที่ 3 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสที่ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานฯ คนใหม่ (ที่ 4 จากซ้าย) โดย ดร.ณัฐพล ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ยึดหลักการทำงาน Value People First โดยให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก เพราะการขับเคลื่อนประเทศจะไปต่อไม่ได้ถ้าขาดฟันเฟืองสำคัญ คือ คน 

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
คุณวรัชญ์ชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
โทรศัพท์ 0 2141 7158 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: