จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับรองผู้อำนวยการ
28 ต.ค. 59
การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี
21 ต.ค. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "ITU Telecom World 2016"
07 ต.ค. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน “MIPCOM 2016” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
13 ก.ย. 59
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "งาน Thailand Digital Game Arena 2016"
01 ส.ค. 59
ประกาศการจัดจ้างพัฒนา Web application ในหน่วยงานภาครัฐให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม เลขที่ EA๐๑๖/๒๕๕๙
08 มิ.ย. 59
ประกาศจัดจ้างผู้บริหารจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Phuket Smart City เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๙
08 มิ.ย. 59