จากพระราชปณิธาน สู่ผลงานการ์ตูนแอนนิเมชั่นชุด เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร