สื่อเผยแพร่

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

Digital Thailand Big Bang 2017 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน

86 ครั้ง

Digital Content ไทย ยกระดับสู่ตลาดโลก โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

231 ครั้ง

Smart City ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

236 ครั้ง

Digital CEO รายการชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

377 ครั้ง

ดาวน์โหลด

การใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

1 ครั้ง

การใช้งานบล็อกเชน (Blockchain) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

1 ครั้ง

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์และอนาไลติกส์ AI ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

1 ครั้ง

การใช้งานเทคโนโลยีAR VR ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและการบริการลูกค้า

2 ครั้ง

ข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล

การสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (การศึกษา) ปี 2559

536 ครั้ง

การสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก (บริการสุขภาพ) ปี 2559

407 ครั้ง

การสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (แอนิเมชั่น, เกม และคาแรคเตอร์) ประจำปี 2559

395 ครั้ง