ซอฟต์แวร์ไทย

Omni Channel ผลักดันเอสเอ็มอีใช้ซอฟต์แวร์ไทย

Omni Channel ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์อันดีให้กับลูกค้า วันนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการระบบไอทีที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้มากกว่าแค่การเพิ่มยอดขาย การสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งบนช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ กำลังเป็นทิศทางใหม่ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจ

Smart Growth ต้นแบบพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า หน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (Thai Software Company) เดินหน้าโครงการ Smart Growth เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นแบบด้านความยั่งยืน

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดหาเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ และวงเงินค้ำประกันมูลค่า 10,000 ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ 600 รายในปี 2560