ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

Smart Growth ต้นแบบพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า หน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (Thai Software Company) เดินหน้าโครงการ Smart Growth เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นแบบด้านความยั่งยืน