เอสเอ็มอี

PHR บูรณาการระบบสาธารณสุขไทย

ภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ Digital Economy นั้น ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนที่น่าสนใจนั้นเป็นการขับเคลื่อนด้านการบูรณาการระบบสุขภาพของไทยด้วย Personal Health Records (PHR) หรือ ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

Omni Channel ผลักดันเอสเอ็มอีใช้ซอฟต์แวร์ไทย

Omni Channel ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์อันดีให้กับลูกค้า วันนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการระบบไอทีที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้มากกว่าแค่การเพิ่มยอดขาย การสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งบนช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ กำลังเป็นทิศทางใหม่ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจ