Center

งานแสดงศักยภาพทางดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้||"Digital Thailand Big Bang 2017"

    สัมผัสประสบการณ์แห่งโลกดิจิทัล ในงานแสดงศักยภาพทางดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งาน Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด Digital  transformation Thailand โฉมหน้าประเทศไทยในยุคดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  เชิญสัมผัสได้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1-2  วันที่ 21-24 กันยายน 2560 นี

Thai

สนง. ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจับมือสถาบันการเงิน สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

นับแต่ที่รัฐบาลประกาศชัดเจนจะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวผ่านโครงการต่างๆ และหนึ่งในโครงการที่เป็นแกนหลักในการผลักดันให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ขับเคลื่อนไปได้ คือ โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินพันธมิตร เพราะในอดีตที่ผ่านมาพบว่าอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ประเทศไทยยังไปไม่ไกล เนื่องจากผู้ประกอบการขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งการบริหารจัดการธุรกิจ โดยแหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่สามารถตีมูลค่าภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นสินทรัพย์ได้ ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เห็นภาพได้ง่ายกว่าและสามารถใช้เป็นหลักประกันของธุรกิจได้

Thai

สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดีอี นัดรวมบริษัทพัฒนาเมือง โมเดลใหม่ขับเคลื่อน Smart City ผ่านพลังประชารัฐ เพื่อบูรณาการอย่างยั่งยืน

26 มกราคม 2560    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “Smart City ที่ประเทศไทยต้องมี” ในงาน Smart City ประชารัฐพัฒนาเมือง ณ ห้อง The Campus โรงแรมแกรนด์ไฮแอท กรุงเทพมหานคร 

Thai

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.00 น.ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

Thai

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนามไอ-โมบาย โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

Thai