ไทยแลนด์ 4.0

Digital Startup กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

ไทยแลนด์ 4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Digital Startup: Key mechanism for Thailand 4.0

Thailand 4.0 is a policy vision of Thailand’s economic development or a model of the government’s economic development under the administration of Gen Prayut Chan-o-cha, Prime Minister and Head of the National Council for Peace and Order (NCPO). The Prime Minister has managed the country with the vision of stability, prosperity and sustainability