Digital Thailand Big Bang 2017

Digital Thailand Big Bang 2017 โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน

Digital Thailand Big Bang 2017

คลิป VDO สรุปผลการจัดงานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน